In opdracht van Steeds heeft Goed Getekend voor een tweetal beleggingsfondsen in een korte periode voor totaal 10 complexen, bestaande uit ruim 280 vhe’s en verspreid door heel Nederland de unieke woningtypen ter plaatse ingemeten en de oppervlaktetekeningen vervaardigd conform de NEN 2580. In samenwerking met een van onze partners hebben wij de EPA-W energielabels voor de woningen verzorgd. Deze gegevens hebben wij vervolgens ingevoerd in ons rekenmodel waarmee wij op een professionele en geautomatiseerde wijze de woningwaarding (puntentelling) conform de WoningWaarderingStelsel (WWS) hebben berekend op vhe-niveau. Een goed voorbeeld van integraal en effectief samenwerken!